Khám Bảo hiểm

Hiện nay, Bệnh viện 22-12 đã liên kết hợp tác với các công ty bảo hiểm hàng đầu nhằm thiết lập hệ thống thanh toán phi tiền mặt trực tiếp toàn cầu về dịch vụ y tế cho khách du lịch và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như Bảo Việt, SOS international, AP insurance company, LDM …

Sự liên kết này cho phép chúng tôi đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế tốt nhất cho khách hàng của mình khi sử dụng dịch vụ y tế tại Bệnh viện 22-12, dù với bất kỳ loại hình bảo hiểm nào, trong hay ngoài nước.