Home Ваше мнение
Thư cảm ơn của mẹ bé Công Thành - Điều trị tại khoa Nhi

Thư cảm ơn của mẹ bé Công Thành - Điều trị tại khoa Nhi


Thư cảm ơn!

Kính gởi tập thể các Y, Bác sĩ, Điều dưỡng và nữ hộ lý của Khoa Nhi, Bệnh viện 22-12 .

Tôi tê...

Подробнее...
Trần Duy Linh

Trần Duy Linh

Cam Ranh, ngày 03/06/2013

Kính gửi Giám đốc bệnh viện 22-12

Tôi là con rể của bệnh nhân Nguyễn Trân nằ...

Подробнее...
Alexander Kushnir

Alexander Kushnir

Tôi là Alexander Kushnir và vợ Olga, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nhân viên của bệnh ...

Подробнее...
MORE:

Наш девиз

  • Быстрое восстановление - Хорошее самочувствие
  • Вежливый - Доброжелательный - Вдумчивый- Уверенный
  • Наши услуги, ваше доверие
  • Ваше здоровье, наше счастье
  • VK Hospital - Комплексное медицинское обслуживание для вашего здоровья

VK Hospital | Bệnh viện 22-12 | Tập san tết 2012


VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn