Home Tin tức VK Hospital và Bic Insurance ký kết hợp tác

VK Hospital và Bic Insurance ký kết hợp tác

Sau hơn một năm hoạt động, VK Hospital | bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Khánh Hoà đã được các công ty bảo hiểm hàng đầu (Công ty bảo hiểm ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Khánh Hòa (BIC CARE), Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Công ty bảo hiểm Dai-Ichi Việt Nam) tín nhiệm và chọn làm nơi cung cấp dịch vụ y tế cho khách hàng của mình.

Ngày 31-7-2012, Công ty Cổ phần (CP) Việt Khánh thông qua Bệnh viện 22-12 và Công ty bảo hiểm Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển (BIC) Khánh Hòa tổ chức hội nghị khách hàng và ký kết thỏa thuận hợp tác với mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của hai bên qua các cam kết sau:

Bệnh viện sẽ dành cho khách hàng tham gia chương trình bảo hiểm của BIC sự đón tiếp và dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Thực hiện các thủ tục yêu cầu bảo lãnh viện phí theo qui định để đảm bảo rằng bệnh nhân là người được hưởng các quyền lợi bảo hiểm, đồng thời xét đến các điểm loại trừ dựa theo thông tin được BIC cung cấp. Áp dụng chế độ “Bảo hiểm thanh toán trực tiếp chi phí điều trị cho cơ sở y tế” đối với các bệnh nhân hội đủ những tiêu chuẩn cần thiết. Trong trường hợp có yêu cầu, bệnh viện có thể cung cấp cho BIC các hồ sơ y tế khi khách hàng đồng ý cho BIC tiếp cận với những thông tin này.

Khi cần thiết, bệnh viện sẽ tạo điều kiện cho bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn của BIC theo dõi và chia sẻ các thông tin liên quan đến tình trạng
sức khoẻ của khách hàng để xác định chứng bệnh có thuộc danh mục các bệnh được bảo hiểm hay không, trên tinh thần tuân thủ theo
qui chế hành nghề và bí mật nghề nghiệp.

 
VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn