Home Tin tức Bệnh viện 22-12 giải quyết BHYT từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/07/2015 về việc sửa đổi khoản 5 điều 13 thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Được sự thống nhất của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ tình hình thực tế tại Bệnh viện 22-12, nhằm phục vụ khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ đối với người bệnh có BHYT, Ban Giám Đốc Bệnh viện 22-12 thông báo:

1. Bệnh viện 22-12 tiến hành triển khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT đối với người có BHYT vào ngày thứ bảy hàng tuần như những ngày thường khác;

2. Ngoài ra Bệnh viện vẫn duy trì khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT và dịch vụ như hiện nay;

3. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ thứ bảy ngày 12/09/2015

 
VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn