Home Tin tức Bệnh viện 22-12 tư vấn sức khỏe cho trẻ Mầm Non Hương Sen

Ngày 31/3/2015, Bệnh viện 22-12 đến khám và tư vấn cho hơn 200 bé trường Mầm Non Hương Sen, Nha Trang.

 
VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn