Home Tin tức Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viên

Năm 2015, Bệnh viện 22-12 phấn đấu xây dựng Bệnh viện theo 83 tiêu chí của Bộ Y tế, đứng đầu các bệnh viện cùng hạn trong tỉnh.

Bệnh viện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, củng cố việc thực hiện nghiêm túc Quy chế Bệnh viện, Quy định của Bộ Y tế, Bảo hiểm y tế.

 
VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn