Home Tin tức Lễ ký kết KCB BHYT năm 2015

Sáng 07-01-2015, Bệnh viện 22-12 và Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

 
VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn