Home Tin tức Bệnh viện 22-12 cam kết triển khai thực hiện thông tư 07/2014 - BYT

Ngày 29/08/2014, Bệnh viện 22-12 đã tổ chức buổi lễ cam kết triển khai thực hiện thông tư 07/2014 - BYT giữa các khoa phòng với lãnh đạo Bệnh viện 22-12 về nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, giao tiếp, y đức của nhân viên y tế với người bệnh.

 
VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn