Home Tin tức Bác sỹ Herbert Alexandar thuyết trình hội thảo Ngoại Chấn Thương

Bác sỹ Herbert Alexandar thuyết trình hội thảo Ngoại Chấn Thương

Vào lúc 8h ngày 16/02/2013, Bệnh viện 22-12 chào mừng bác sỹ Herbert Alexander đến thuyết trình hội thảo chuyên ngành Ngoại Chấn Thương.

 

 
VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn