Home Tin tức hoạt động Tập huấn triển khai Thông tư 40/2015/TT-BYT cho tất cả cán bộ công nhân viên Bệnh viện

Ngày 04/04/2016
Bệnh viện 22-12 mời giám định viên Bảo hiểm sang hướng dẫn và triển khai Thông tư 40/2015/TT-BYT về việc QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Bệnh viện.
 

Tin tức hoạt động

MORE:

VK Hospital | Bệnh viện 22-12 | Tập san tết 2012


VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn