Home Tin tức hoạt động Khám & tư vấn sức khỏe đầu năm học cho các bé trường mầm non Hương Sen

Ngày 29/09/2015, Bệnh viện 22-12 đến khám và tư vấn cho hơn 200 bé trường Mầm Non Hương Sen, Nha Trang vào đầu năm học mới.

 

Tin tức hoạt động

MORE:

VK Hospital | Bệnh viện 22-12 | Tập san tết 2012


VK Hospital VK Hospital | Bệnh viện 22-12
Address: 34/4 Nguyen Thien Thuat - Nha Trang - Viet Nam
Tel: 058. 352 8866 - Fax: 058. 352 8868 - Email: info@vkhospital.com.vn