Hội viên nhi Kidcare

THẺ HỘI VIÊN KIDCARE: 4,000,000 vnđ
– Được tư vấn miễn phí tất cả các chuyên khoa ( không giới hạn số lần tư vấn)
– Được 10 ngày sử dụng phòng điều trị nội trú (phòng tiêu chuẩn)
– Giảm 20% dịch vụ cận lâm sàng và chi phí phòng nội trú
– Hiệu lực thẻ: 1 năm

THẺ HỘI VIÊN KIDCARE+: 5,500,000 vnđ
– Được tư vấn miễn phí tất cả các chuyên khoa ( không giới hạn số lần tư vấn)
– Được 07 ngày sử dụng phòng điều trị nội trú (phòng đơn)
– Giảm 20% dịch vụ cận lâm sàng và chi phí phòng nội trú
– Hiệu lực thẻ: 1 năm